top of page
Vyhledat

Feministická budoucnost performativního umění

Aktualizováno: 10. 12. 2023

Reykjavík Dance Festival 15.–19. listopadu 2023


Letošní program tanečního festivalu v Reykjavíku, inspirovaný myšlenkou feministické budoucnosti, reflektoval otázky inkluze, péče a udržitelnosti, což jsou témata rezonující i českou taneční scénou. Jedinečná historie tance na Islandu vychází převážně z ženských a queer jedinců, jejich těl a hlasů. Proto se organizátoři festivalu rozhodli zaměřit na řadu témat souvisejících s feminismem. Součástí rozsáhlého programu byla i bezplatná, pro veřejnost otevřená škola feminismu, jejíž přednášky se konaly na půdě Islandské umělecké akademie. Z šíře originálních témat, která byla v rámci festivalu umělecky zpracována, stojí za zmínku například životní výzvy a identity dnešních náctiletých (Secrets - Ásrún Magnúsdóttir), menopauza (When the Bleeding Stops - Lovísa Ósk Gunnarsdóttir), vztah člověka a stroje (IBM 1401 – A User’s manual (in memoriam) - Erna Ómarsdóttir & Jóhann Jóhannsson), environmentální spravedlnost (Environmental Justice Questions - Harun Morrison (UK)), genderové předsudky (Billy The Business Boy and Sister The Lesbian Nun - Elísabet Birta Sveinsdóttir og Billie Meiniche (IS/DNK)), tanec napříč generacemi (Baby Rave - Dance For Me / DJ Ívar Pétur), vztahy queer jedinců nebo rozšířená realita (CATALYSTS-Somatic Resonance - Margrét Sara Guðjónsdóttir og Susan Kozel (IS/DE)) a mnohé další.Téma inkluze bylo zpracováno formou participativního workshopu v tanečním studiu Dansverkstæðið, který byl veden americkou performerkou a lektorkou Rebeccou Hildago a tělesně znevýhodněnou islandskou tanečnicí připoutanou na vozík Emblou Guðrúnar Ágústsdóttir. Letošní ročník festivalu byl součástí čtyřletého projektu apap - FEMINIST FUTURES (více na https://apapnet.eu/). Projekt je spolufinancován programem Kreativní Evropa Evropské unie si klade ambiciózní cíl: iniciovat silné společenské změny prostřednictvím umění. Hlavním cílem projektu je řešit nerovnosti v současném scénickém umění, a to s využitím souboru myšlenek konsolidovaných termínem intersekcionální feminismus, aby bylo možné najít konkrétní strukturální odpovědi a zvýšit povědomí veřejnosti. Intersekcionalita se zabývá mnohonásobnou diskriminací, studiem systému společenských identit, které se paralelně překrývají. Zároveň také zkoumá korespondující systémy diskriminace, útlaku a dominance. „Inkluzivní, intersekcionální feminismus nehledí pouze na gender, ale celý systém útlaku, zahrnující mimo jiné rasu, věk, třídu, zdraví. Pokud chceme současnou situaci feministicky změnit, chceme zpochybnit způsob, jakým se o lidských tělech a jejich ab/normalitě mluví. Tento potřebný posun je dobře uchopitelný na tématu prostoru a pohybu v něm“ (zdroj: https://a2larm.cz/2016/03/feminismus-zije/).

Reykjavík Dance Festival byl inspirací nejen v šíři témat, ale i množství využitých formátů (přednášky, workshopy, multidisciplinární představení uvedená v tradičních prostorách, ale i site specific, zapojení virtuální reality, autorská čtení, koncerty, film) a zastoupením umělců a kulturních manažerů z mnoha institucí a zemí. 


Festivalu se zúčastnila strategická konzultantka Vize tance Blanka Marková. Dalším záměrem je navázané kontakty dále prohlubovat a prostřednictvím členů a spřátelených organizací Vize tance se pokusit pozvat vybraná představení či jednotlivce do České republiky, potažmo rozvinout společné projekty na téma nerovnosti, inkluze a udržitelnosti v performativním umění. Kompletní program islandského tanečního festivalu je dostupný na webu https://www.reykjavikdancefestival.com/.


Nabyté poznatky a kontakty je možné získat u Blanky Markové na e-mailu blanka@vizetance.org a v rámci akcí organizovaných Vizí tance, z.s. 


Individuální výjezd vedoucí k posílení mezinárodní spolupráce a profesnímu růstu kulturních pracovníků byl podpořen Krátkodobou mobilitou Go and See a realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.


Comments


bottom of page