top of page
Vyhledat

Inovativní trendy v práci s publikem na příkladu Estonska

Potřeba dalšího studia a sdílení zkušeností v oblasti práce s publikem vyplynula na základě dvouletého projektu profesní oborové organizace Vize tance, který se týkal mapování potřeb nezávislého tanečního oboru v České republice. Proto se strategická konzultantka a členka Vize tance Blanka Marková vydala na přelomu dubna a května 2023 do Estonska.


Cílem dvoutýdenního pobytu byl přenosu příkladů dobré praxe a sdílení poznatků a zkušeností v oblasti rozvoje publika v Estonsku,


říká Blanka Marková. Domovskou hostitelskou institucí byl tým Tartu 2024, tedy realizátor Evropského hlavního města kultury (EHMK) v Estonsku pro rok 2024. Během pobytu Blanka navštívila řadu představení a kulturních institucí v „domovském Tartu“ i v hlavním městě Tallinu s cílem analyzovat jejich přístupy v práci s publikem v kontextu současného tance.
Estonsko je rozlohou a počtem obyvatel malou zemí, ale snaží se plně využít svůj kreativní potenciál a tento představit také nejširšímu publiku nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Ze 4 navštívených měst v rámci pobytu 2 získala titul Evropské hlavní město kultury (Tallin 2011 a Tartu 2024), Tallin se pyšní i titulem European Green Capital 2023, Evropské hlavní město sportu 2025 a Kreativní město hudby UNESCO, Viljandi je Kreativní město řemesel UNESCO, Elva byla v roce 2021 Evropským hlavním městem sportu a Tartu se vedle titulu EHMK 2024 pyšní i titulem Kreativní město literatury UNESCO. Z uvedeného lze vyvodit pochopení dopadu kulturních a kreativních odvětví na rozvoj města ze strany samospráv, zájem vedení jednotlivých měst o posílení mezinárodního marketingu a internacionalizaci institucí a produktů z oblasti kultury. Pokud se blíže podíváme na oblast současného performativního umění, i zde lze vysledovat podobné trendy. Taneční představení jsou přístupná v několika jazykových variantách, webové stránky či facebookové profily tanečních center či kolektivů jsou většinou dostupné v estonštině, finštině, angličtině a ruštině. Vedle jazykové dostupnosti je pro kulturní aktéry v Estonsku čím dál tím více důležitá i bezbariérovost a dostupnost kultury různě vyloučeným skupinám obyvatel, ať už se jedná o seniory, lidi z odlehlejších regionů, etnické minority, děti a mládež či osoby s fyzickým a mentálním postižením. Realizují se výzkumy ohledně zjišťování potřeb těchto cílových skupin a výzkumy připravenosti ohledně dostupnosti

jednotlivých kulturních institucí a projektů. Požadavky ze strany Evropské komise na zisk titulu EHMK tyto aktivity jen urychlily.
Všudypřítomná je v Estonsku digitalizace, ať už ve formě nákupu vstupenek, prokazování se u vstupu, zapojování technologií do tvorby i spolutvorby uměleckých děl, která je chápána i jako součást aktivit s pozitivním dopadem na životní prostředí. Někteří omezují vznik „budoucího odpadu“ (tisk vstupenek, plakátů, infoletáčků) na nejnutnější minimum. Vše s cílem udržitelnosti a inkluze nejen v kulturní sféře, ale s celospolečenským dopadem nejen v rámci Estonska, ale celé Evropské unie.


Výstupem pobytu je working paper s příklady dobré praxe v oblasti audience development, který bude během léta 2023 uveřejněn na webu Vize tance v sekci Dokumenty.
Pobyt bylo možné uskutečnit díky finanční podpoře Ministerstva kultury prostřednictvím Národního plánu obnovy.
Comments


bottom of page