top of page
Vyhledat

Reflexe vývoje českého současného tance v kontextu 30 let ČTP

30 let České taneční platformy – kam dospěla scéna současného tance v ČR za posledních 30 let? Jaké jsou aktuální potřeby české taneční scény? Jak českou scénu reflektuje zahraničí? A je český grantový systém dostatečně připraven reagovat na tyto aktuální potřeby? Panelová diskuze s odborníky z ČR a zahraničí, se zástupci samospráv a s umělci samotnými.


10. dubna 2024 od 11.30 proběhne v kavárně UniJazz debata na téma 30 let České taneční platformy, aneb Kam dospěla scéna současného tance v ČR za posledních 30 let? Panel složený ze tuzemských a zahraničních odborníků, zástupců samospráv a umělců bude debatovat aktuální potřeby české taneční scény a reflexi tuzemské scény v zahraničí.


Akci pořádá Vize tance v rámci České taneční platformy 2024Comments


bottom of page