top of page
Vyhledat

Save the Date: Oficiální uvedení Oborové strategie nezávislého tanečního a pohybového - 14. 2. v 18h


Vize tance zve na oficiální uvedení Oborové strategie nezávislého tanečního a pohybového umění v úterý 14. února od 18 hodin v Divadle MA v Praze.

Dokument Oborová strategie nezávislého tanečního a pohybového umění je výsledkem projektu Vize tance 2021-2022, který si kladl za cíl zmapovat současný stav oboru nezávislého tanečního a pohybového umění v České republice a umožnit zástupcům oboru vydefinovat si strategii a vizi pro své budoucí směřování, minimálně do roku 2030.

Jaká jsou slabá místa a jaké jsou naopak naopak silné stránky oboru nezávislého tanečního a pohybového umění? Jakým čelí výzvám a jaké jsou příležitosti pro jeho úspěšný rozvoj? To jsou otázky, které si kladla strategická konzultantka Vize tance, Mgr. Blanka Marková, Ph.D. Svou práci opřela o výsledky práce členů Vize tance a správní rady, a dalších zástupců oboru, kteří se v průběhu dvou let podíleli na aktivitách a akcích Vize tance, ať už jako koordinátoři či účastníci pracovních skupin, seminářů, kulatých stolů a mezinárodních konferencí, nebo jako respondenti dotazníkového šetření Mapování oboru současného tance a podíleli se i na připomínkování a komentování finálního textu. Na základě podrobně zmapovaného stavu oboru nabízí tento strategický dokument krátkodobé i dlouhodobé cíle, ke kterým by obor mohl v následujících letech směřovat.

Pojďte se s námi potkat nad výstupy společné práce!

Pro více informací sledujte https://www.vizetance.org/ a facebook Vize tance: https://www.facebook.com/vizetance

Comments


bottom of page