top of page
Vyhledat

Oborová strategie nezávislého tanečního a pohybového umění

Aktualizováno: 29. 1. 2023Výstupem dvouletého projektu Vize tance je dokument Oborová strategie nezávislého tanečního a pohybového umění


Profesní organizace Vize tance v současné chvíli pracuje na dokončení dokumentu Oborová strategie nezávislého tanečního a pohybového umění. Jedná se o výstup projektu Vize tance 2021-2022, který si kladl za cíl zmapovat projektovým způsobem současný stav oboru nezávislého tanečního a pohybového umění a nabídnout možnou strategii budoucího směřování. Projekt byl podpořen Fondy EHP a Norska.


Strategický dokument sestává ze 4 základních částí: metodiky, analýzy současného stavu a trendů, návrhové části a rozšiřujících příloh. Obsah a rozsah analytické části zahrnuje zejména výstupy činnosti pracovních skupin Vize tance a přizvaných odborníků. Během let 2021 a 2022 proběhla celá řada setkání pracovních skupin, seminářů a kulatých stolů, v rámci kterých docházelo kontinuálně k mapování současného stavu tanečního a pohybového umění. Dalším zdrojem informací byly výstupy ze dvou mezinárodních konferencí, pořádaných Vizí tance v průběhu let 2021 a 2022 a nezávislý on-line dotazník, který se týkal mapování potřeb umělců a tvůrců působících v rámci tanečního oboru v České republice a proběhl na jaře tohoto roku. Dokument zpracovala na základě těchto podkladů strategická konzultantka Vize tance, Mgr. Blanka Marková, Ph.D. K připomínkování dokumentu byly v závěrečné fázi přizváni členové Vize tance a další odborníci.

Dokument by měl sloužit oboru současného tance a nezávislého tanečního divadla coby odrazový můstek pro definování potřeb, priorit a možností rozvoje a umožní určit si strategii a vizi pro své budoucí směřování, minimálně do roku 2030.

Oficiální představení oborové strategie proběhne 14. února 2023.


Více informací o činnosti Vize tance naleznete na webových stránkách www.vizetance.org a facebookovém profilu - https://www.facebook.com/vizetance.

Profesní organizace Vize tance je oborovou platformou pro rozvoj pohybového umění. Sdružuje a mezinárodně síťuje nezávislé profesionály, ať už jsou to fyzické osoby nebo organizace, které působí na scéně současného tance a pohybového umění v České republice. Mezi členy patří i celé soubory a příspěvkové organizace. Oborová platforma se věnuje i výzkumu a advokacii současného pohybového umění


Vize tance realizuje svoji činnost s podporou Fondů EHP a Norska, Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy.

Kontakt pro média: Olga Fraitová, PR, olga@vizetance.org, tel: 605 431 402


Comments


bottom of page