top of page
Vyhledat

Za kolegy do Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V.

Zástupci Vize tance – Florent Golfier, Blanka Marková a Kateřina Vytisková se zúčastnili výjezdu za berlínskými kolegy z Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V.


Vize tance se zúčastnili mimo jiné setkání pracovní skupiny věnované sociálnímu zabezpečení umělců, které se koná v berlínském Eden Studios*****.

Dále diskutovali s partnery o jejich působení jako zastřešující oborové organizace v umění a také představil systém, který máme v České republice.

Na dalším setkání se řešily příklady dobré praxe v Evropě a nechyběly názory odborníků i umělců z různých oborů, jež Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V. spojuje.

V rámci dlouhodobého projektu přijedou zástupci z partnerské organizace na podzimní konferenci, která bude otevírat téma Statusu umělce v obou zemích.


Účast Vize tance na akci byla podpořena z dotace Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds v rámci projektu, který vznikl ve spolupráci s Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V.Comments


bottom of page