top of page

Členství

Vyplníte přihlášku

Následně po přijetí Správní radou obdržíte potvrzení o členství.

Zaplatíte členský poplatek

v min. výši 300 Kč na číslo účtu 152924309/0800.

Členství ve spolku Vize tance
Kdo se může stát členem?

Právnické osoby

Fyzické osoby

Foto Dragan Dragin, the coridor piece
press to zoom
Foro Dragan Dragin, the coridor piece
press to zoom
1/1

Základní/standardní členství:

 • Členové podporují profesní organizaci, která lobuje za obor pro lepší podmínky na taneční a pohybové nezávislé scéně.
   

 • Členové podporují profesní organizaci, která lobuje za obor pro lepší podmínky na tanečním a pohybové nezávislé scéně.
   

 • Člen Vize tance, který se aktivněji zapojí v pracovních skupinách, má možnost zcela konkrétně ovlivňovat výslednou podobu zapracovávaných materiálů, zlepšovat fungovaní tanečního oboru a je vždy včas informován o nových skutečnostech a plánech do budoucna.
   

 • Členové dostávají pravidelně newsletter s informacemi o práci Vize tance i celkové kulturní politice.
   

 • Pro členy Vize tance je pravidelně pořádána konference, které jsou přístupné všem členům Vize tance.
   

 • Členové Vize tance mají k dispozici koncepční materiály, na kterých participují členové pracovních skupin. Aktivní hybatelé mohou svou participací ovlivňovat nejen budoucnost oboru, ale i podobu kultury v České republice obecně.
   

 • Podklady, výstupy a informace z pracovních skupiny, je možno použít a využít jako základní materiály pro jednaní se státními institucemi, soukromými iniciativami a sponzory.

 

 

Diskuse v oboru_edited
press to zoom
1/1
Donate
Tanec a veda_edited.jpg

Členové pracovní skupiny Vize tance

Členové jsou po svém výběru součástí pracovních skupin, ve kterých aktivně participují na výstupech. V pracovních skupinách se setkávají nejen členové Vize tance, ale také experti z jiných oborů a členové jiných profesních organizací a intenzivně spolupracují na daných tématech. Každá pracovní skupina se setkává jen několikrát a v omezeném časovém horizontu.

Členové pracovních získávají tyto benefity:

 • Lepší přehled o celkovém dění v oboru.
   

 • Možnost zdokonalit si vlastnosti v rámci kolektivní práce a nabýt nové zkušenosti (know how) díky podnětným diskusím s kolegy a experty.

 • Inspirace pro další způsob a průběh práce.
   

 • Efektivnější spolupráce, která přináší urychlení procesů.
   

 • Možnost setkání a spolupráce s dalšími profesionály z jiných oboru (tj. s externími experty).
   

 • Profesní networking v České republice i zahraničí.
   

„Experti“ Vize tance

 • Přinášejí a implementují expertízy z jiných oblastí do tanečního oboru.
   

 • V rámci své profese veřejně a profesionálně prezentuje výstupy na konferencích/sympoziích, dalších oborových akcích nebo při jednání se statní správou.
   

 • Připravují speciální obsah pro Vizi tance, vedou přednášky a semináře.

 

 

Scenografie a tanec.JPG
bottom of page