top of page

Členství

Členství ve spolku Vize tance
Kdo se může stát členem?

Jedinec i celá organizace!

Vyplníte přihlášku

Následně po přijetí Správní radou obdržíte potvrzení o členství.

Zaplatíte členský poplatek

v min. výši 300 Kč na číslo účtu 152924309/0800.

Více informací o možnostech členství

Základní/standardní členství:

 • Členové podporují profesní organizaci, která lobuje za obor pro lepší podmínky na taneční a pohybové nezávislé scéně.

 • Člen Vize tance, který se aktivněji zapojí v pracovních skupinách, má možnost zcela konkrétně ovlivňovat výslednou podobu zapracovávaných materiálů, zlepšovat fungovaní tanečního oboru a je vždy včas informován o nových skutečnostech a plánech do budoucna.
   

 • Členové dostávají pravidelně newsletter s informacemi o práci Vize tance i celkové kulturní politice.
   

 • Pro členy Vize tance jsou pravidelně pořádány konference, které jsou přístupné všem členům Vize tance.

 • Členové Vize tance mají k dispozici koncepční materiály, na kterých participují členové pracovních skupin. Aktivní hybatelé mohou svou participací ovlivňovat nejen budoucnost oboru, ale i podobu kultury v České republice obecně.

 • Podklady, výstupy a informace z pracovních skupin je možno použít a využít jako základní materiály pro jednání se státními institucemi, soukromými iniciativami a sponzory

 

 

Donate

Členové pracovní skupiny Vize tance

Členové jsou po svém výběru součástí pracovních skupin, ve kterých aktivně participují na výstupech. V pracovních skupinách se setkávají nejen členové Vize tance, ale také experti z jiných oborů a členové jiných profesních organizací a intenzivně spolupracují na daných tématech. Každá pracovní skupina se setkává jen několikrát a v omezeném časovém horizontu.

Členové pracovních získávají tyto benefity:

 • Lepší přehled o celkovém dění v oboru.
   

 • Možnost zdokonalit si vlastnosti v rámci kolektivní práce a nabýt nové zkušenosti (know how) díky podnětným diskusím s kolegy a experty.

 • Inspirace pro další způsob a průběh práce.
   

 • Efektivnější spolupráce, která přináší urychlení procesů.
   

 • Možnost setkání a spolupráce s dalšími profesionály z jiných oboru (tj. s externími experty).
   

 • Profesní networking v České republice i zahraničí.
   

„Experti“ Vize tance

 • Přinášejí a implementují expertízy z jiných oblastí do tanečního oboru.
   

 • V rámci své profese veřejně a profesionálně prezentuje výstupy na konferencích/sympoziích, dalších oborových akcích nebo při jednání se statní správou.
   

 • Připravují speciální obsah pro Vizi tance, vedou přednášky a semináře.

 

 

vt1_edited.jpg
untitled-34_edited.jpg
bottom of page