top of page

Kontakt

Tým:

Předsedkyně organizace

Markéta Hrdlička Málková

director@vizetance.org

Produkce

Petra Stránská
produkce@vizetance.org

Administrace

Klára Svobodová

vize@vizetance.org


Koordinátorka projektů
Blanka Marková

blanka@vizetance.org

Kontaktní údaje: 

Vize tance

IČO: 22693831

Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Kontaktní adresa:

Komařice 17, 373 14 Komařice

Správní rada:

Markéta Málková

 

Florent Golfier

 

Lucia Kašiarová

Marie Kinsky

Lucie Kocourková

Yvona Kreuzmannová

bottom of page