top of page

Projekt Vize tance 2021–⁠2022 byl realizovaný díky finanční podpoře z Fondů EHP a Norska.

Projekt Vize tance 2021–⁠2022

Díky podpoře Fondů EHP a Norska vznikl profesionální tým Vize tance, který si dal za cíl zmapovat projektovým způsobem současný stav oboru nezávislého tanečního a pohybového umění. K tomuto účelu bylo vytvořeno 7 pracovních skupin v čele s koordinátorem nebo koordinátorkou, které se setkávaly v průběhu roku 2021 a 2022 a mapovaly různá témata.

 

Kromě toho Vize tance v průběhu let 2021 a 2022 zorganizovala několik seminářů, kulatých stolů a dvě mezinárodní konference s tématy Role současného tance v regionálním rozvoji a Rozvoj publika. 

vt1.jpg

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu Vize tance 2021-2022 je přehledným způsobem zpracovat výstupy z výše uvedených akcí do souborného dokumentu tak, aby mohly sloužit oboru současného tance a nezávislého tanečního divadla jako odrazový můstek pro definování svých potřeb, priorit a možností rozvoje a vytyčit si strategii a vizi pro své budoucí směřování. 

Pracovní skupiny projektu

  1. Propagace tanečního a pohybového umění a jeho přínosů pro společnost,

  2. Analýza oboru a jeho potřeb (mapování existujících projektů, systematický rozvoj publika, podpora komunitní práce, výzkum teorie oboru atd.),

  3. Interdisciplinarita jako součást budoucnosti tanečního a pohybového umění,

  4. Definice rámcových potřeb profesionálů a stanovení standardů finančního ohodnocení profesí v rámci praxe,

  5. Teorie tance, Participativní tanec,

  6. Partnerství,

  7. Monitorovací a hodnotící skupina.

psvt.jpg
Návrh bez názvu.png

Oborová strategie

Dokument Oborová strategie nezávislého tanečního a pohybového umění zpracovala strategická konzultantka Vize tance, Blanka Marková. Cenným zdrojem informací při vytváření tohoto dokumentu byly nejen výstupy z pracovních skupin, kulatých stolů, seminářů a mezinárodních konferencí, ale i nezávislý on.line dotazník, který se týkal mapování potřeb umělců a tvůrců působících v rámci tanečního oboru v České republice. Dotazníkové šetření  proběhlo na jaře tohoto roku a zúčastnilo se ho 92 respondentek a respondentů. Vize tance následně vyzvala k připomínkování dokumentu jak své členy, tak i vybrané odborníky. Finální podoba dokumentu bude oficiálně představena v únoru roku 2023.

Konference

Role současného tance v regionálním rozvoji (2021)​

Rozvoj publika (2022)

bottom of page