top of page

O nás

Vize tance sdružuje profesionály, kteří pracují nezávislým způsobem (fyzické osoby i organizace působící na scéně současného tance a pohybového umění v celé České republice).

 

Vize tance jako profesní organizace je platformou pro všechny profese, které jsou pro rozvoj pohybového umění nepostradatelné: pro profesionální umělce, dramaturgy, techniky a další, pro výkonné profese jako jsou produkční, kulturní manažeři, PR manažeři, fundraiseři ad., stejně jako pro teoretiky a kritickou obec.

Vize tance síťuje, propojuje na národní i mezinárodní úrovni projektově zaměřené profesionály, i když mezi naše členy patří celé soubory a příspěvkové organizace.

13653125_1206748436037140_4598145212808418016_o_edited.jpg
IMGL6335 (1).jpg

Historie

Organizace byla ustavena v roce 2008, navázala na činnost stejnojmenné neformální odborné platformy, jejíž členové se poprvé sešli v lednu 2006. Jejich odborná diskuse a aktivity vyústily v iniciativu na vytvoření Programu na podporu současného tanečního umění, který byl prezentován na mezinárodní konferenci v prosinci 2008. Od té doby je Vize významným partnerem pro instituce v oblasti řešení profesních otázek, pracuje na zvyšování povědomí o oboru u široké veřejnosti či se zásadně podílí na formulaci dalšího směřování oboru.

Final Clearance

Add information about the sale and encourage users to take advantage of the promotion. Be sure to include any relevant details you want shoppers to know about the sale or your store. Click to edit the text.

bottom of page