top of page

O nás

Vize tance sdružuje profesionály, kteří pracují nezávislým způsobem (fyzické osoby i organizace působící na scéně současného tance a pohybového umění v celé České republice).

 

Vize tance jako profesní organizace je platformou pro všechny profese, které jsou pro rozvoj pohybového umění nepostradatelné: pro profesionální umělce, dramaturgy, techniky a další, pro výkonné profese jako jsou produkční, kulturní manažeři, PR manažeři, fundraiseři ad., stejně jako pro teoretiky a kritickou obec.

Vize tance síťuje, propojuje na národní i mezinárodní úrovni projektově zaměřené profesionály, i když mezi naše členy patří celé soubory a příspěvkové organizace.

Historie

Organizace byla ustavena v roce 2008, navázala na činnost stejnojmenné neformální odborné platformy, jejíž členové se poprvé sešli v lednu 2006. Jejich odborná diskuse a aktivity vyústily v iniciativu na vytvoření Programu na podporu současného tanečního umění, který byl prezentován na mezinárodní konferenci v prosinci 2008. Od té doby je Vize významným partnerem pro instituce v oblasti řešení profesních otázek, pracuje na zvyšování povědomí o oboru u široké veřejnosti či se zásadně podílí na formulaci dalšího směřování oboru.

Our Mission
Kom IMGL8665.jpg
Komarice cb IMGL1062.jpg

Témata, na kterých pracujeme

Řešíme otázky rozvoje publika a komunitní práce. Mapujeme možnosti a směřování dalšího rozvoje.

 

Definujeme hodnoty, které v sobě taneční a pohybové umění nese se zaměřením na širokou veřejnost. Usilujeme o to, aby se tanec a pohybové umění staly pevnou součástí marketingu velkých měst i regionů.

Řešíme uplatnění pohybového umění v dalších oborech jako je školství, film, výtvarné umění, kreativní průmysl, taneční terapie ad.

Vymezujeme rámce potřeb a pracovních podmínek nezavislých profesionálů.

 

Zabýváme se výzkumem, teorií oboru i podporou vzdělávání.

Hlavní činnosti

Společně pracujeme na zlepšení podmínek oboru
a sdílíme zkušenosti.

Naši práci obohacujeme diskuzí s dalšími platformami a experty z České republiky i ze zahraničí.


Zabýváme se oborovou advokacií napříč cílovými skupinami.

 

Vize tance je významným partnerem pro instituce v oblasti řešení profesních otázek, pracuje na zvyšování povědomí o oboru u široké veřejnosti či se zásadně podílí na formulaci dalšího směřování oboru.

Marketa Malkova cb IMGL0812.jpg
KOM IMGL8681.jpg
bottom of page