top of page

Projekt Umění ve Zdraví, Zdraví v umění je realizovaný díky finanční podpoře z Národního plánu obnovy.

Umění ve Zdraví, Zdraví v Umění

Vize tance v posledních letech realizuje řadu multioborových vzdělávacích aktivit, ať už online či offline seminářů a mezinárodních konferencí. Právě multioborovost je pro rozvoj současného tance důležitá a zároveň i udržitelná.

 

V rámci projektu Umění ve Zdraví, Zdraví v umění proběhne několik seminářů a jedna interdisciplinární konference. Záznamy z jednotlivých akcí je možné shlédnout níže.

click-5_edited.jpg

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj mezioborových kompetencí zúčastněných profesionálních uměleckých a odborných pracovníků kulturního a kreativního sektoru skrze vzdělávání, sdílení a rozšiřování know-how o možných dopadech umění na zdraví společnosti a wellbeing jedinců v kontextu mezinárodní mezioborové spolupráce současného tance, výtvarného umění a hudby. 

Semináře

Dopady tance na zdraví společnosti

Lia Prentaki (UK), Markéta Stránská (UK, ČR)

Dopady výtvarného umění na zdraví společnosti

Caroline Loughman (IE), Otto Kouwen (ČR) 

Dopady hudby na zdraví společnosti

Williame Longden (UK), Bastl Instruments  (CZ)

Dopady tance na zdraví společnosti

Lia Prentaki (UK), Markéta Stránská (UK, ČR)

Dopady výtvarného umění na zdraví společnosti

Caroline Loughman (IE), Otto Kouwen (ČR) 

Dopady hudby na zdraví společnosti

Williame Longden (UK), Bastl Instruments  (CZ)

Konference

  • se bude konat 10.–⁠12. 10. 2023 v Brně

Kopie untitled-49_edited.jpg
bottom of page