tereza svihla_edited.jpg
tereza svihla_edited.jpg

Partneři

Vize tance je spolufinancována z Fondu EHP a Norska a rovněž je její činnost realizována s finanční podporou hl. m. Prahy a Ministerstva kultury České republiky.

2149376_643872_Praha_cb.png
negativ ces..tif
EEA_grants.png

Projekt Vize tance 2021–⁠2022

Projekt Vize tance 2021–⁠2022 je realizovaný díky finanční podpoře z Fondů EHP a Norska.

Díky podpoře Fondů EHP a Norska vznikl profesionální tým Vize tance, který si dal za cíl zmapovat projektovým způsobem současný stav oboru nezávislého tanečního a pohybového umění. K tomuto účelu bylo vytvořeno 7 pracovních skupin v čele s koordinátorem nebo koordinátorkou, které se setkávaly v průběhu roku 2021 a 2022 a mapovaly různá témata: Propagace tanečního a pohybového umění a jeho přínosů pro společnost, Analýza oboru a jeho potřeb (mapování existujících projektů, systematický rozvoj publika, podpora komunitní práce, výzkum teorie oboru atd.), Interdisciplinarita jako součást budoucnosti tanečního a pohybového umění, Definice rámcových potřeb profesionálů a stanovení standardů finančního ohodnocení profesí v rámci praxe, Teorie tance, Participativní tanec,Partnerství, Monitorovací a hodnotící skupina. Kromě toho Vize tance v průběhu let 2021 a 2022 zorganizovala několik seminářů, kulatých stolů a dvě mezinárodní konference s tématy Role současného tance v regionálním rozvoji a Rozvoj publika. 

 

Hlavním cílem projektu Vize tance 2021-2022 je přehledným způsobem zpracovat výstupy z výše uvedených akcí do souborného dokumentu tak, aby mohly sloužit oboru současného tance a nezávislého tanečního divadla jako odrazový můstek pro definování svých potřeb, priorit a možností rozvoje a vytyčit si strategii a vizi pro své budoucí směřování. Dokument Oborová strategie nezávislého tanečního a pohybového umění zpracovala strategická konzultantka Vize tance, Blanka Marková. Cenným zdrojem informací při vytváření tohoto dokumentu byly nejen výstupy z pracovních skupin, kulatých stolů, seminářů a mezinárodních konferencí, ale i nezávislý on.line dotazník, který se týkal mapování potřeb umělců a tvůrců působících v rámci tanečního oboru v České republice. Dotazníkové šetření  proběhlo na jaře tohoto roku a zúčastnilo se ho 92 respondentek a respondentů. Vize tance následně vyzvala k připomínkování dokumentu jak své členy, tak i vybrané odborníky. Finální podoba dokumentu bude oficiálně představena v únoru roku 2023.